Zrcaljenje prostora

Prostor lahko kadar koli zrcalite ali obrnete. V meniju Načrt | Stena kliknite Navpično zrcaljenjeali Vodoravno zrcaljenje.

Zrcalijo se tudi objekti, pri tem pa ohranijo svojo originalno kataloško številko. Večina objektov je simetričnih in jih je mogoče brez težav obrniti. Vendar bodite pozorni na tuš palice in podobno.

Zrcaljenje objektov lahko onemogočite v preferencah programa. Pojdite v Datoteka > Preference > Privzete vrednosti > San. opr.

Na izpisu kosovnice so zrcalni objekti obarvani rdeče.