Pomočnik za stenske table

V meniju Ploščice | Hitro lahko uporabite pomočnika za stenske in talne vzorce za samodejno, hitro in popolno polaganje ploščic. Table so ustvarjene iz skupin ploščic. Table vsebujejo eno ali več območij ploščic.

Podmeni Hitro je razdeljen na dva dela: Stena in Tla. Tako lahko izberete različne sklope ploščic za stene in tla.

Pod imenom serije si lahko v predogledu ogledate, kako bo izgledala tabla ko jo postavite v območje. S klikom na kljukico tablo namestite v projekt, razen če je omogočena možnost Takoj uveljavi spremembe. Za pregled samodejno ustvarjenih tabel lahko uporabite < in >. Če želite izbrati drug nabor ploščic, kliknite na predogled ploščic. Kot boste videli v brskalniku ploščic, imajo nekatere serije že izdelane skupine s stenskimi in talnimi ploščicami, druge pa skkupin sploh nimajo. Če je v izbrani seriji več skupin ploščic, lahko med njimi prehajate s klikom na gumb < in > . Če skupina ploščic vsebuje talne ploščice, jo lahko izberete kot talno skupino s klikom na > in < med skupinama ploščic.

Odprite pomočnika za stensko tablo in ustvarite lastno tablo.

Pomočnik za stensko tablo

Kliknite ikono Novo. Odprite skupino ploščic ali poiščite ploščice, ki jih želite uporabiti. Povlecite in spustite jih na tablo.

Ko spustite ploščico, se ustvari območje. To lahko preprosto uredite z možnostmi na desni strani. Spremenite startno točko polaganja ploščic, dodajte barve fug, spremenite število vrst ploščic, dodajte teksture itd. Območja lahko tudi povlečete in spustite, da spremenite vrstni red.

Tablo shranite, če jo želite uporabiti v prihodnjih projektih. Shranjene tabče so na voljo izbirnem meniju za ploščice v zavihku Table, kjer morate izbrati blagovno znamko ploščic, ki ste jih uporabili v shranjeni tabli.