Združevanje objektov v skupine

Če želite kombinacije objektov znova uporabiti v prihodnosti, jih lahko shranite v knjižnico. Najprej morate objekte združiti v skupino. Izberite vse objekte v pogledu Stena in pridržite CTRL ali prek njih z miško povlecite pravokotnik. Kliknite z desno tipko miške in izberite Združevanje objektov > Skupina (ali uporabite bližnjico CTRL + G).

Tako ste objekte združili v skupino. Če npr. spremenite Odmik X, se hkrati premaknejo vsi objekti v skupini. Ponovno kliknite z desno tipko miške in izberite Shrani v knjižnico aliShrani v lastno podatkovno bazo. Skupina bo shranjena neposredno v .Moje objekte > Preddoločeno. Lastnosti lahko uredite v izbirnem meniju za san. opr.

Shrani v knjižnico shrani skupino v Posebne zidove (meni Načrt – Zid). Ustvarite lahko dodatne mape. Če želite datoteko shraniti na trdi disk ali v brskalnik, uporabite možnost Izvoz… Skupino lahko uvozite v sanitarni brskalnik pod .Molji objekti ali jo uporabite v kakšnem drugem programu.