Dodajanje logotipov

V meniju Izpis klinite Nastavitve izpisa. Kliknite na gumb s tremi pikami in poiščite logotip, ki ga želite dodati. Uporabite lahko datoteke BMP, JPG ali GIF. Označite polje nad logotipom na položaju, ki ga želite uporabiti. Številke pomenijo levi (1), srednji (2) in desni (3) položaj na strani. Določite lahko tudi vrh ali dno strani.

Prav tako je mogoče dodati logotip samo z besedilom, na primer, če želite v logotipih navesti izjavo o omejitvi odgovornosti. Pri tem uporabite velikost približno 850x115px.