Načrt stropa – višina pogleda

Vidnost predmetov lahko spremenite v meniju Izpis | Načrti. Ko odprete Ponazoritev lege sten v načrtu Strop, lahko spremenite višino pogleda.

V naslednjem primeru je višina pogleda nastavljena na 160 cm. Predmeti, ki so nad to višino, se nato prikažejo v načrtu stropa.

Če nastavite višino pogleda nad objekte, bodo ti prikazani v načrtu prostora.