Vstavljanje streh

Poševna streha / mansarda
Kotna streha
Zapletene oblike streh

Naučite se, kako v programu ViSoft Premium ustvariti strešne vogale in mansarde.

1 | Poševna streha/mansarda

Odprite meni Načrt| Streha. Upoštevajte, da lahko streho postavite samo v 2D pogledu Tla. V drugih pogledih ta funkcija ni na voljo. Kliknite na gumb Streha in jo postavite na steno. Streha je poudarjena: v razdelku Lastnosti vnesite prave mere. To lahko po želji storite v 3D-prikazu.

  • Vgradna višina: nastavite začetno višino strehe.
  • Kot določa kot nagiba.
  • Globina izbrane strehe.

2 |Kotna streha
Kliknite gumb Kotna streha v meniju Načrt | Streha in delajte v 2D pogledu Tla. Izberite vogal, kamor želite postaviti streho. Vnesite pravilne mere in preverite izgled v 3D prikazu.

3 | Kompleksne strehe

Če želite ustvariti zapleteno streho z dvema vogaloma ali špirovci, vstavite dodatne notranje zidove (blok ali prosti zid v ustrezni obliki na pravilni vgradni višini). Naslednji primer prikaže kombinacijo strehe, bloka, prostega zidu in pregradnega zidu.

Korak 1
Vstavite streho. V lastnostih nastavite višino vgradnje na 0 in kot na 70.

Korak 2
Postavite blok v meniju Načrt – Zid ob streho. V lastnostih nastavitekot spodenje poševnine (b ) na – 40.

Korak 3

Pregradni zid in blok postavite na tla ob poševno streho. Nastavite prave lastnosti. Ne skrbite za hrbtno stran: ob steni se samodejno oblikuje v pravo obliko.

Korak 4

Špirovce lahko ustvarite z uporabo prostih zidov. Izberite 2D pogled Stena. Z uporabo Ponazoritve lege sten izberite steno s stranskim pogledom na streho.

Vstavite prosti zid ustrezne oblike. Povežite začetno in končno točko ter po potrebi uredite lastnosti. Dodatne špirovce lahko vstavite s kopiranjem in lepljenjem.

Prosti zid v pogledu Stena.

Prosti zid v pogledu Stena.