2D plány

Rozměry ve 2D pracovních režimech

Zobrazení rozměrů všech dílů v projektu poskytuje jasný přehled o proporcích a vůlích. V závislosti na typu se tyto rozměry zobrazují samostatně.

Při vytváření projektu v různých 2D pracovních režimech je možné povolit/zakázat kóty ve vrstvách výkresu:

 • Pohled Místnost – Podlaha (Sanita->Podlaha a Místnost->Zeď->Podlaha)

 • Pohled Úroveň – Podlaha (Místnost->Stěna, Místnost->Dveře/okno a Místnost->Střecha / Vikýř v náhledu Podlaha)

 • Čelní pohled Místnost-Úroveň (pohledy Stěna a Zeď)

Rozměry pohledu Úroveň Podlaha jsou synchronizovány s rozměry ve výstupním plánu Místnost Podlaha;

Rozměry pohledu Úroveň Podlaha jsou synchronizovány s rozměry v plánu výstupu Úroveň.

Čelní pohled Místnost je synchronizován s čelním pohledem Úroveň.

U každého pohledu je ve vrstvách výkresu viditelné zaškrtávací políčko „Rozměry“. Zde je možnost zapnout nebo vypnout zobrazení rozměrů a selektivně vybrat, které rozměry se mají zobrazit.

Ve výchozím nastavení povoleno:

 • Rozměry Sanita, Zeď a Skupina pro pohled Místnost Podlaha;

 • Rozměry Dveře/Okno a Stěna pro pohled Úroveň Podlaha;

 • Rozměry Sanita, Zeď, Dveře/Okno a Stěna pro čelní pohledy Místnost-Úroveň.

Všechny rozměry v pracovním režimu 2D Podlaha jsou umístěny mimo hranice místnosti. Rozměry v místnosti, jako jsou ohraničující rámečky pro zdi a skupiny zde nejsou na rozdíl od Výstupu viditelné.

Veškeré nové rozměry přidané do výstupního plánu se nezobrazí v pracovních režimech 2D. Zobrazí se pouze výchozí rozměry. Kromě toho jsou zde kótovací čáry statické a nelze je přesouvat ani upravovat, ale dynamicky reagují na změny nastavení (vždy používají aktuální nastavení) a jsou vždy aktualizovány, pokud se změní velikost nebo umístění příslušného objektu/zdi/skupiny/stěny.

Rozměry v pracovních režimech 2D jsou barevně odlišeny podle kategorií, pokud je tato možnost povolena v nastaveních Výstupu.

Pro usnadnění jsou rozměry, které jsou ve výchozím nastavení černé, zobrazeny v pracovních režimech světle šedě, pokud je ve ViSoft Premium zvolen tmavý motiv.

Rozměry v pracovních režimech 2D jsou škálovány podle měřítka monitoru.
Při posouvání se také škálují, stejně jako ve Výstupu.

Příklady:

Rozměry místnosti pro pohled Místnost Podlaha

Plán Výstupu Místnost-Podlaha

Rozměry místnosti pro pohled Úroveň Podlaha

Plán Výstupu Úroveň

Rozměry pro pohled Místnost-Úroveň Stěna

Rozměry pro pohled Místnost-Úroveň Zeď

Navigace

Chování navigačního panelu při zakotvení/přesouvání

Navigační panel se může připojit k bočnímu prohlížeči na levé straně a k pracovní ploše na pravé straně a stát se její součástí. Když je navigační panel zakotvený, zmenší se velikost pracovní plochy a viditelné oblasti bočního prohlížeče a je povoleno posouvání, aby bylo možné dosáhnout na skryté nástroje a skryté objekty.

Když je navigační panel odpojený, lze jej přesunout mimo okno jako dílčí okno a použít na jiné obrazovce.

Tlačítko pro zakotvení/odpojení se nachází poblíž tlačítka „Zavřít“ na navigačním panelu vpravo nahoře.

Když je navigační panel odpojen, po stisknutí stejného tlačítka se otevře kontextová nabídka pro výběr strany pro zakotvení.

Světla

Přepínač slunečního světla / vnitřního osvětlení v rychlém přístupu

Nový přepínač byl přidán do spodní nabídky panelu nástrojů v režimu 3D.

Je synchronizován s přepínačem v záložce Pohled/Osvětlení. Nyní je přepínání vnitřního osvětlení a slunečního světla rychlejší. Pro přepínání mezi režimy osvětlení není nutné otevírat záložku Pohled/Osvětlení.

Hodnota hloubky podhledu pro balkonové dveře

Možnost změny hodnoty hloubky podhledu pro jednoduché a dvojité balkonové dveře.

3D zobrazení

Online 3D prohlížeč

Export 3D projektů do ViSoft 360: otevřete projekt a přejděte na Pohled, Rozšířeno a Zveřejnit 3D na ViSoft 360…

Tato funkce je implementována výhradně pro 3D projekty a poskytuje vylepšený a intuitivní způsob navigace v projektech. Nyní je možné bezproblémově prozkoumávat vlastní projekty a pracovat s nimi pomocí kombinace ovládání klávesnicí a myší, což zvyšuje celkový uživatelský komfort.

Klíčové ovládací prvky:

 • klávesy „W“, „A“, „S“, „D“ pro pohyb dopředu, doleva, dozadu a doprava

 • Šipky pro pohyb dopředu, doleva, dozadu a doprava

 • Levé tlačítko myši pro otáčení osy

 • Pravé tlačítko myši pro pohyby nahoru, dolů, doleva a doprava

 • Kolečko myši pro přiblížení a oddálení

 • Kliknutí a podržení kolečka myši pro pohyb nahoru, dolů, doleva a doprava.

Začlenění ovládání pomocí klávesnice a myši výrazně zlepšuje možnost navigace v prostředí projektu. Tato funkce zjednodušuje interakci s projektem a nabízí flexibilitu při zkoumání a vizualizaci vlastních projektů z různých úhlů a perspektiv.

Pro plné využití tohoto vylepšení postupujte následovně:

 1. Otevřete 3D projekt ve ViSoft 360.

 2. Zvolte tlačítko “Orbit Switcher”nebo si vyberte libovolný preferovaný bod pohledu z poskytnutého seznamu.

 3. Tato akce aktivuje režim prohlížeče GLTF a umožní rozšířené ovládací prvky navigace.

Tato funkce umožňuje efektivnější interakci s 3D projekty, usnadňuje hlubší průzkum virtuálního prostoru a zajišťuje bohatší uživatelský zážitek. K dispozici s aktivovaným modulem ViSoft Live.

V aktualizaci verze 2024 jsme zavedli plynulejší přechod mezi různými úhly pohledu v rámci 3D projektu. Namísto okamžitých změn nyní přechody probíhají plynule, což přináší hlubší zážitek.

Navíc jsme zavedli světla, která nejen osvětlují scénu, ale také dynamicky vytvářejí efekty stínování pro realističtější a pohlcující vizuální zážitek.

Do nastavení jsme zahrnuli novou funkci, která umožňuje snadno přepínat zobrazení bodů pohledu přímo v nastaveních projektu. Tato funkce poskytuje lepší kontrolu nad viditelností bodů pohledu a zlepšuje možnost přizpůsobit si zážitek z prohlížení projektu.

Chcete-li tuto funkci zpřístupnit, klikněte na tlačítko „Upravit“ a přejděte na záložku „Body pohledu“ v nastaveních projektu. Zde můžete pohodlně spravovat zobrazení bodů pohledu čímž získáte dokonalou kontrolu nad zážitkem z prohlížení projektu.

Oddělené "Koše"

Tento proces umožňuje vytvářet individuální Koše pro různé uživatele Windows a flexibilně sdílet nebo přenášet konkrétní obsah podle potřeby.

První uživatel systému Windows může vytvořit dva koše s názvy „BasketUser 1“ a „2BasketUser 1“.

Druhý uživatel systému Windows však stejné koše neuvidí. Podle potřeby si může vytvořit vlastní odlišné koše.

Pokud chce první uživatel systému Windows používat stejný košík jako druhý uživatel, může použít volby „Otevřít nákupní koš“ a „Uložit nákupní koš“.

Košík můžete také přenést z jednoho uživatele na druhého zkopírováním složky a jejím vložením.

Kromě toho máte možnost kopírovat určité části koše.

Pokud například potřebujete z Koše jiného uživatele pouze obkládačky, můžete postupovat následovně:

 • Přejděte do kořenového adresáře ViSoft.

 • Otevřete složku „UserData“.

 • Přejděte do složky „Basket“.

 • Přejděte do složky „Custom“.

 • Vyhledejte požadovaného uživatele Windows.

 • Otevřete konkrétní Koš, který potřebujete.

 • Zkopírujte složku „Tiles“.

Chcete-li přenést zkopírovanou složku obkládaček k jinému uživateli nebo do jiného počítače, postupujte takto:

 • Přejděte k jinému uživateli nebo počítači.

 • Otevřete kořenový adresář ViSoft.

 • Přejděte do složky „UserData“.

 • Přejděte do složky „Basket“.

 • Přejděte do složky „Custom“.

 • Vyhledejte požadovaného uživatele Windows.

 • Otevřete Koš, do kterého chcete vložit zkopírovanou složku „Tiles“.

 • Do tohoto umístění vložte zkopírovanou složku „Tiles“.

Stojí za zmínku, že z Košů můžete zkopírovat libovolnou složku včetně obkládaček, sanity, textur nebo skupin.

Pokládka

Pokládka pomocí Shift + Drag & Drop ve 2D

Pomocí klávesové zkratky Shift + „Táhni a pusť“ lze ve 2D obkládat všechny výklenky/ostění/zdi/stěny nebo celou místnost vybranou obkládačkou z Prohlížeče databáze.
Pro použití této kombinace ve 2D existují následující možnosti. Pomocí Shift + „Táhni a pusť“ můžete umístit obkládačku na:

 1. výklenek → všechny výklenky v místnosti budou obloženy

 2. ostění → všechna ostění (dveře, okna, otvory) v místnosti budou obložena

 3. zeď → všechny zdi v místnosti budou obloženy

 4. stěnu → všechny stěny, výklenky (kromě výklenků v podlaze), ostění a zdi budou obloženy touto obkládačkou

 5. podlahu → všechny stěny, výklenky, ostění, zdi a podlaha budou obloženy touto obkládačkou.

Sady obkládaček uložené jako jeden soubor

Ve verzi ViSoft Premium 2024 se sady obkládaček ukládají jako samostatný soubor pro každou jednotlivou sadu. Nyní se nachází v umístění: \ViSoftCreative\Tiles\TileSets\(Značka_název)

Zálohování a zabezpečení

Nástroj pro zálohování

Pomocí tohoto nástroje se veškerá personalizace instalace ViSoft Premium přenese do více instalací ViSoft Premium v rámci společnosti.

Pro spuštění BackUpTool přejděte do Nápovědy a v rozevírací nabídce si zvolte „Spustit BackUpTool“.

Po spuštění nástroje se program ViSoft Premium zavře.

Pomocí zaškrtávacích políček se uloží všechny předvolby, nastavení a data:

Po zaškrtnutí políček „Vytvořit zálohu“ a výběru uživatelsky definovaného umístění úložiště pro zálohu se spustí proces ukládání.

„Použít místní síť k obnovení databáze“ – umožňuje obnovit složku databáze Sanity z místní sítě.
Chcete-li tuto funkci použít, postupujte následovně:

 • Vytvořte zálohu sanity

 • Zkopírujte složku databáze Sanity do libovolného umístění v místní síti ve vytvořené složce ARGE.

 • Nebo použijte přímo umístění úložiště původní instalace.

 • Vložte adresu

 • Otevřete soubor zálohy na nějakém jiném počítači bez Sanity, kterou máte na jiném počítači.

 • Zaškrtněte Sanitu, klikněte na Obnovit zálohu

Nyní se během procesu obnovování nainstaluje databáze Sanity z umístění v místní síti a ne ze Správce aktualizací. Není třeba nic stahovat.

Zeď

Technické stránky pro zdi

Pokud se v projektu nacházejí na zdi nějaké vodovodní nebo elektrické přípojky, pak se ve Výstupu vytvoří pro tuto zeď konkrétní technická stránka.

Sprcha

Instalace pro sprchu

Bod instalace sprchy je třetím bodem z instalací sanity.

Pomocí něj můžete v Rychlém uspořádání zvolit, v jakém rohu místnosti a s jakou orientací bude sprcha umístěna.

Přemístění výstupních štítků

Do Pokročilé konfigurace cesty byla přidána možnost vybrat složku, do které lze uložit výstupní štítky.

Kuchyně

Představení 2024: plánování kuchyně

V roce 2024 bude ViSoft umět plánovat kuchyně s cenami a kalkulací některých značek jako Burger, Bauformat aj.

Všechny čelní stěny jsou k dispozici v připojených barvách.

K dispozici budou podrobné výstupy pro plány a objednávky.

Další funkce

ViSoft Premium 2024 A

ViSoft Premium 2024 B

Vyzkoušejte si to sami

Máte možnost vyzkoušet si ViSoft Premium 2024 po dobu 30 dnů zdarma a bez závazku v plné funkčnosti.